Posted onอุปกรณ์ทำคลิปลงYouTube ราคาหลักร้อย สั่งจากLazada
1ไมค์โครโฟน839บาท
2ไมค์ติดปกเสื้อ96บาท
3ขาตั้งกล้อง241บาท
4ตัวจับตัวโทรศัพท์ แบบโลหะติดไมค์ได้ 249บาท
5ตัวจับตัวโทรศัพท์ แบบพลาสติก ติดไมค์ได้133บาท
6ตัวจับโทรศัพท์ แบบพลาสติก 80บาท
หมายเหตุ ราคาแต่ละร้านไม่เท่ากัน

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://thovn.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *