2 Replies to “☘️ [CẨM NANG THAI KỲ] Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Thai Nhi Của Bạn Được 1 Tuần Tuổi| Kiến Thức Mẹ Bầu”

  1. chau hỏi hô ban thoi ạ .ban ay mat kinh nguyet 11 thág 8 âl .va chua đi khám mà dùg que thử thai .thì báo 2vach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *