11 Replies to “10 kỹ năng giao tiếp TRỊ DỨT ĐIỂM BỆNH SỢ ĐÁM ĐÔNG – Muốn giàu phải học”

  1. Warren Buffett cũng nói đây là nỗi sợ của ông khi còn trẻ và đã học rất lâu để nói đc trc đám đông 😌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *