Posted onVÀO LÚC 14h30 NGÀY 18-07-2019 – CÁT TẶC TRÀ VINH TIẾP TỤC CÁT TẶC KHAI THÁC TRÁI PHÉP TẠI VÙNG ĐÔNG DÂN CƯ – CÙ LAO LONG TRỊ GIỮA BAN NGÀY NGAY TẠI VÙNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP HÚT CÁT NHƯNG CÁT TẶC VẪN THẢN NHIÊN XEM THƯỜNG PHÁP LUẬT HÚT ĐẾN SẠC LỠ 2 BỜ KÈ 2 BÊN CÙ LAO LONG TRỊ.
YÊU CẦU CÁC CÁN BỘ CÓ LIÊN QUAN PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ ĐÚNG PHÁP LUẬT.
CHÚNG TÔI ĐÃ GỬI HÌNH ẢNH VÀ VIDEO CHO BỘ CÔNG AN VÀ BỘ ĐANG TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA TRUY BẮT CÁT TẶC KHAI THÁC TRÁI PHÉP TẠI VÙNG ĐÔNG DÂN CƯ

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://thovn.net/category/bat-dong-san

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *