Posted onVTC1 | Quảng Nam và TP Đà Nẵng địa giới hành chính có sự bao bọc và liên kết với nhau. Đặc điểm này làm cho quá trình phát triển luôn tác động đến nhau. Tuy nhiên, hai địa phương này thường xuyên xung đột trong nhiều chủ trương liên quan đến nhau, tất cả chỉ vì chưa có cơ chế thông tin rõ ràng.

—-
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://thovn.net/category/cong-nghe/

4 Replies to “2 Địa phương xung đột vì thiếu thông tin”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *