16 Replies to “2 nguyên nhân dẫn đến V.ô s.inh mà nhiều người mắc phải”

  1. thông tin rất hay để phòng chống vô sinh. Mình đã chia sẻ để nhiều người trong cộng đồng được biết để phòng chống tốt hơn đến tránh vô sinh sau này

  2. Lạng sơn rất nhiều món ăn ngon, cảm ơn nhưng kinh nghiệm anh chia sẻ, sẽ rất bổ ích cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *