2 Replies to “Bài Tập – Mông – Chống Tay Trên Bục Đá Thẳng Chân Tập Mông – Junie HLV Ryan Long Fitness”

  1. chị junie ơi, sau khi tập luyện giảm cân thì bắp chân và bắp đùi của chị có nhỏ lại không ạ
    trước khi tập luyện bắp chân của chi có cứng không ạ (khi đứng thẳng người)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *