3 Replies to “Nâng mông thanh đòn tựa lưng vào ghế Nam Junie HLV Ryan Long Fitness”

  1. a ơi e tập 2 tháng lên dc 4 5 kg r mà h nó bị chững r
    e nên nghỉ tập để ăn cho nó lên cân đã hay sao đay a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *