Posted onNhững bài học kinh doanh : Là kênh Youtube chia sẻ những kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp và kinh doanh của những doanh nhân lớn đã và đang thành công ở Việt Nam, những cuốn sách kinh doanh và quản lý hay cũng như chia sẻ những doanh nhân trẻ tâm huyết với giáo dục.
Các chủ đề chính mà kênh tập trung :

1. Kinh doanh
2. Quản trị
3. Sách

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://thovn.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *