20 Replies to “Huy Khánh bị CON TRAI chê dỡ ẹc | Huy Khánh Vê Lốc”

  1. Khi mình cùng làm 1 đièu gì đó vời người thân thương thì lúc nào cũng đã hết. Đặc biệt là chơi 1 môn thể thao nào đó mang tính chất đối khán thì càng đã nữa. Cha con cùng đội là tuyệt vời, ước mơ của bao người. Cám ơn tất cả. Ai đã và đang được như vậy nè. Điểm danh đi.

  2. GHI NI , đẹp trai rất giống ba 👏👏👏👏👏👏 Sau này sẽ là tài tử nổi tiếng ngon lành hơn ba đó à nhe !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *