23 Replies to “Khám phá thị trấn Phú Thứ huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên.”

  1. Nghe nói thị xã sông cần bắn pháo hoa kĩ niệm 10 năm thành lập thị xã và được phát triển lên đô thị loại III vào ngày 24/8/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *