Posted onMột nhóm đối tượng tự lập trang website và xưng là tập đoàn tài chính chuyên môn đi gạt người ta ! Cách thức chúng gạt như sau: – Kêu bàn đống tiền và giao dịch trên chổ của chúng rồi chúng sẽ tư vấn cho bạn chơi (thật ra chúng không có khả năng tư vấn),nếu bạn thua thì nó nói bạn mất tiền do chơi dỡ (chúng đéo có trách nhiệm trong việc này vì chúng nói trước quyền quyết định là ở nơi bạn) nếu bạn nạp tiền mà muốn rút thì chúng nói chưa đủ số giao dịch nên không cho rút mặt dù đó là tiền của bạn không phải tiền mà chúng tặng cho bạn.

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://thovn.net/category/cong-nghe/

3 Replies to “tập đoàn fmtrending lừa đảo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *