2 Replies to “Thuê bảo mẫu tới chăm cha già, 4 tháng sau nhận về di chúc 1 xu”

  1. Ông già đối xử như thế là người có nội tâm, công bằng với cuộc sống!
    Cụ đã chăm sóc, nuôi dưỡng con gái của mình thời thơ ấu, nhưng khi cụ tuổi già sức yếu thì bị bỏ rơi. Con gái mướn người chăm sóc cho ông (nhưng ai trả tiền), gia tài để lại cho "người chăm sóc" là sự đền ơn… hẳn cũng xứng đáng với công chăm sóc và tình cảm của con người?
    Nhiều người lầm tưởng, cứ ngỡ mình "là con" thì được quyền thừa hưởng (hay tranh giành) gia tài của cải… là sai. Bởi của cải, vật chất không biết thiên vị, mà là do con người quyết định phân chia?
    * * *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *