Posted onSất Duệ Kỳ cũng cảm thấy như thế liền nói: “Hoàng huynh, thời thần không còn sớm, chúng đệ cũng là rời đi nhường hoàng huynh nghỉ ngơi.”
Ngay thời điểm cả bốn đứng lên chuẩn bị rời đi thì Sất Vưu Thần lại nói: “Đã đến đây chi bằng cùng nhau dùng bữa cơm.”
“Vậy thì không cần.” Cả bốn đồng thanh không chút do dự cự tuyệt. Ba tên kia là sợ còn Sẫm Hảo Nguyệt lại cảm thấy vô vị nên không muốn tiếp tục dây dưa.
“Vậy liền để Thế bá thay bổn vương tiễn khách.” Sất Vưu Thần miễn cưỡng nói xong lại tiếp tục ho khan.
Ân Mặc Nguyên khom lưng nói: “Vương gia chú ý sức khỏe là được rồi.”
Sau đó cùng Cổ Sùng Kính hành qua lễ rồi cáo lui. Sẫm Hảo Nguyệt cùng Sất Duệ Kỳ nhìn qua Sất Vưu Thần một mắt rồi mới ly khai.
Sất Vưu Thần ngồi trên cổ kiệu nhìn bốn thân ảnh nhỏ biến mất sau cánh cửa rất lâu cũng không rời mắt. Không biết hắn suy nghĩ gì mà đôi mày chăm chú chau lại, nhãn thần như có một đợt sóng dâng trào.

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thovn.net/category/du-lich/

4 Replies to “Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ Tập 2 Kinh thành lớn chuyện”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *