Cần Thơ, Chợ nổi Cái Răng, Chùa Dơi, 2015

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thovn.net/category/du-lich/

Add Comment