Posted onCô Hồ Thị Yên hiện đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu – TP. Đà Nẵng.
Cô ấy đang bị bệnh Ung Thư Lưỡi và Ung Thư Vòm Họng, trải qua 5 ngày của khóa thiền, tinh thần và sức khỏe của cô ấy tốt hơn hẳn, lạc quan và có sức sống hơn.
Sadhu! Lành thay!

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://thovn.net/category/suc-khoe/

2 Replies to “28.KT 14 – Chia Sẻ của Cô Hồ Thị Yên-bệnh nhân Ung Thư Lưỡi + Vòm Họng – Tại BV Ung Bướu ĐN.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *