20 Replies to “5 KIỂU TÓC XOĂN ĐƠN GIẢN CHỈ VỚI MỘT MÁY DUỖI TÓC | Newyn”

  1. Chị ơi thế khi lm xoăn xong ý gội đầu thì có ruỗi r k ạ vs lại có giữ xoăn lâu đc k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *