3 Replies to “Alô Bác sĩ: Viêm đường tiết niệu”

  1. Dm tao nói thật ai bị cái bệnh này lấy địa chỉ đến lấy thuốc với tao.
    Không khỏi tao làm cháu chúng mày,cái này sự thật tao không đùa.
    Thuốc đun uống nhé, nước dễ uống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *