2 Replies to “Bài Tập – Bụng – Xếp Bụng Co Duỗi Chân Cắt Kéo Trên Bục – Junie HLV Ryan Long Fitness”

  1. Nhìn bạn nữ. Nhiều ng sẽ nói: nhìn yếu ớt quá, chân tay như cái que vậy. Nhưng đâu biết rằng: sức mạnh , bền, dẻo dai hơn nhiều ng ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *