One Reply to “BÀI THUỐC CHỮA BỆNH ĐAU GAI CỘT SỐNG , GAI GÓT CHÂN VÀ CỘT SỐNG CỔ”

  1. Thầy ơi cho con hỏi dây đâu ma có phải trái nó nhìn giống đậu gián nhưng nó to hơn phải khg thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *