5 Replies to “Bài thuốc trị viêm họng từ hoa mười giờ hay làm”

  1. Cây hoa mười giờ thì chắc ai cũng biết, còn cây rẽ quạt ra sao chắc ít người biết, sao bạn o quay cây rẽ quạt luôn bạn, bạn hướng dẫn 2 loại cây mà chỉ đưa lên hình ảnh có một cây ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *