14 Replies to “Bắn Gà 4 Người Chơi Mạng Lan”

  1. Chỉ mình download phiên bản chicken invaders 3 Revenge Of The York-ROTY chơi qua mạng nội bộ hoặc LAN đi Louis Đoàn

  2. 4 hay gì đó bạn, đã lâu rồi nên mình cũng không còn nhớ, hình như là phiên bản dùng được mạng lan 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *