41 Replies to “bass cực mạnh nước ngoàiTRO HOUSE #2”

  1. Bật 1.25x lên rồi quay lại đây gặp tôi max volume dm tung nhà
    Hồi tôi còn nhà tôi hay nghe kiểu vậy :))

  2. Ok, tải nhạc lên YouTube phải thế này chứ….HAY! Mấy đứa cứa làm nhạc Việt Nam! Nghe chối lol..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *