26 Replies to “Bất Tri Hỏa ft 2 Tửu – Boss thế giới dễ dàng lấy top 1 ….”

  1. Cho em hỏi sao con thư ông trên k đi với thanh cơ nhưng build máu máu máu mà vẫn nổ chí mạng là s ạ?

  2. Team này dc 1 đại thừn biến chuyển thành: tửu x2-sửu( cuồng cốt hết)-bth( ưu tiên dame)- và con bimbim hồng điệp,
    Dame team này to hơn thư ông, điệp chết buff 10% công cho tửu( nội tại ửng)

  3. Không hiểu ngự xây thế nào mà máu trâu thế mình đi boss ko có huỳnh thảo 4 5 lượt hồi lần thì tạch luôn

  4. bộ phá thế 4k5 dame + 276 % crit dame, trong khi tửu đeo. thử nghĩ nếu bộ này mà cho a.8 hay tỳ sp thì nó dame vỡ mật… nghĩ thôi cũng đáng sợ vl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *