9 Replies to “Bé Bảo Ngọc – Cờ Đỏ Sao Vàng”

  1. Cờ đỏ sao vàng là một bài hát nói về Tổ Quốc của ta
    Chúng ta hãy thực hiện đúng 5 điều bác Hồ dạy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *