9 Replies to “Bệnh viện Từ Dũ-Hướng dẫn chăm sóc vệ sinh rốn cho trẻ sơ sinh”

  1. Em quay theo yêu cầu các mẹ ngồi xung quanh và cho vợ em xem, cô có thấy và không phản đối. Em quay về để share cho anh chị nào cần. Việc up lên đây thật tình là chưa xin ý kiến trực tiếp. Nhưng thiết nghĩ đây là việc làm mang lại giá trị cho nhiều mẹ, em không phải làm youtube để kiếm tiền. Ko vì mục đích thương mại. Nếu cô giáo xem được video và bình luận này và muốn tháo xuống, vui lòng liên hệ con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *