6 Replies to “Biển người chuyển hàng lậu từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam”

  1. Trời ơi hàng lậu mà chuyển vào VN như thế này thì dân VN sống sao nổi .các nhà sản xuất bán hàng cho ai .hải quan biên phòng biến đâu mất .vậy mà cứ hô hào chống nhập lậu quan chúc VN ngũ gật hết rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *