Posted onBIM Land – Dự án Grand Bay Halong – Chủ đầu tư CTY Bất động sản BIM Land thuộc tập đoàn Bim Group
——————————————————————
BIM Group là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành lớn tại Việt Nam. Trong quá trình xây dựng và phát triển, BIM Group đã mở rộng mô hình kinh doanh và tập trung vào bốn lĩnh vực chính: Phát triển Du lịch & Đầu tư Bất động sản, Nông nghiệp – Thực phẩm, Dịch vụ Thương mại, Năng lượng tái tạo.
Hiện nay, BIM Group cùng các công ty thành viên đang đầu tư trên phần lớn các tỉnh thành của Việt Nam với đội ngũ cán bộ công nhân viên hơn 3.000 người. Tập đoàn chủ trương phát triển kinh tế theo hướng gắn liền lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng, vì vậy các lĩnh vực đầu tư kinh doanh của BIM Group đều đạt hiệu quả cao, phát triển đồng bộ. Tập đoàn đã và đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ doanh nghiệp tư nhân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam bền vững.

Các giải thưởng tiêu biểu:
Cúp Vàng Chất lượng sản phẩm Thuỷ Sản năm 2012
Cúp Vàng doanh nhân Nuôi trồng Thuỷ Sản năm 2012
Chứng nhận 3 sao cho Trại nuôi tôm Phú Quốc năm 2008 – 2012
Chứng nhận 3 sao cho Trại nuôi tôm Đồng Hoà năm 2008 – 2012
Chứng nhận 3 sao cho Nhà máy chế biến Tắc Cậu 2008 – 2012
——————————————————-
Website:

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://thovn.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *