23 Replies to “[BoardgameVN] Trên tay trò chơi Xếp Toán – Board game made in Vietnam”

  1. Xúc xắc 10 mặt thì xác suất ra các mặt sẽ không đều nhau. Như vậy thì mình không thích lắm. Có cách nào khắc phục không nhỉ? Tăng lên số 0 và số 10 nữa để có xúc sắc 12 mặt chăng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *