8 Replies to “Các Tình Huống Hài Nhất Của Running Man Phần 16”

  1. ad nên cảnh báo ở đầu video là không nên xem khi ăn, uống, ….. chứ nếumà cứ thế này thì mọi người phụt hết cơm vào màn hình mất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *