15 Replies to “Cách chơi game Minesweeper cho những bạn chưa biết chơi”

  1. 10 mìn thì dễ, mình chỉ chơi dc đến số mìn xung quanh là 6. Còn đến số 7,8 chưa chơi dc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *