21 Replies to “Cách ghép cạnh và parity 5×5”

  1. Phải lên 2, sau quay qua trái 2, trên quay phải 2 trái xuống 1 trên quay phải 2, phải xuống 1, trên quay phải 2, phải lên 1, trên phải 2, trước mặt qua phải 2, phải lên 1, trước mặt qua phải 2 trái lên 1, sau qua trái 2 phải lên 2

  2. Anh ơi, chừng nữa anh đọc công thức á, anh có thể đọc luôn là lớn hay nhỏ được không anh ví dụ như r lớn hay r nhỏ á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *