4 Replies to “Cách lắp máy bơm tăng áp lực nước cho máy giặt – Joc GK”

  1. Theo b van cấp máy giặt đó bao nhiu w. Và bơm tăng áp bao mhiu w… Khi đấu bào như vậy thì con bcr trog đó chịu dk lâu k bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *