16 Replies to “Cách sửa bếp gas bị lửa đỏ cho tất cả bà con dùng bếp gá”

  1. Video huong dan va chia se cach sua bep gas hay wa ban.. ki thuat tuyet voi.. ghe wa nha ban choi chut nhe.. ban nho ghe lai nha minh zoi nhe.. tks ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *