26 Replies to “Cách tạo kiểu tóc đơn giản”

  1. Cái này ma la canh thì tóc nó suông và đẹp rùi chứ tóc thiệt thì ……………… Hiểu rùi đó

  2. Nhìn người ta làm trong lòng nghĩ dễ ợt rốt cuộc làm xong
    …………………là một ổ quạ mà ko ai lường trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *