Posted onWindows + R rùi nhập diskmgmt.msc để mở Disk Management.
Reset lại máy xong thì vô thư mục chứa file Ổ cứng click đúp chuột để mở ổ cứng ảo.
Nên để File Ổ cứng ở thư mục Document.
Like, Share, Subscribe nhé. Cố gắng đạt mốc 100.000 subscribers nào

Nguồn: https://thovn.net/

Xem thêm bài viết: https://thovn.net/category/giai-tri/

2 Replies to “Cách Tạo Ổ Cứng Ảo Để Chứa Game Hoặc Các Phần Mềm Nặng”

  1. Windows + R rùi nhập diskmgmt.msc để mở Disk Management.
    Reset lại máy xong thì vô thư mục chứa file Ổ cứng click đúp chuột để mở ổ cứng ảo.
    Nên để File Ổ cứng ở thư mục Document.
    Like, Share, Subscribe nhé. Cố gắng đạt mốc 100.000 subscribers nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *