23 Replies to “Cách Xem Vẩy Chân Gà Chọi”

  1. Cai di cung dep nhung van trong cua 1 con ga la co thang mang tien ve cho minh ko hay mang tien va cong cua minh di mat

  2. Ban cho m hỏi gà hai chân môt bên xuyên đao môt bên huyền châm, lý lịch rõ ràng mà chưa mở mỏ thỳ có nên bắt luôn vê ko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *