24 Replies to “Cắt tóc 3 phân – nét độc đáo trong quân đội Việt Nam”

  1. Vl 3 phân t thấy tk nào tk nấy sát da đầu ko 3 phân đâu r mấy ông sĩ qua tóc hơn 3 phân wuas chời

  2. 1:20 ai bảo đọc báo ngược vậy. Haizzzz thua mấy ông luôn chắc chưa bao giờ cầm tờ báo hay thấy ai đọc báo bao giờ. Nhìn thế mấy ô bảo người ta đọc báo ngược thua luôn

  3. Cắt tóc ngắn quá nhìn đầu nó trọc trọc giống như lính trung quốc xam chiếm việt nam năm 1979 . Nên cắt cho tóc nó xanh hơn chút nữa trên đỉnh đầu nhìn cho khác với lính trung quốc .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *