22 Replies to “Cắt tóc nam bằng kéo cơ bản”

  1. Kĩ năng này có thể tự tỉa cho mình luôn được ko anh, tiện anh cho em biết kéo tỉa của anh mua ở đâu mà cắt ngọt thế 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *