3 Replies to “Cây thuốc chữa sỏi thận.”

  1. Chào a ,a giúp e với ,e bị sỏi bùn bàng quang ,đi tiểu để khô thì thấy có cặn màu trắng giống như vôi thì có hết k a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *