3 Replies to “Chăm sóc và phục hồi da nhiễm Corticoid”

  1. Bà chị mình trước cũng bị ôi khổ sở may mà giờ đã khỏi .phải mất 5 tháng mới ổn ý .căm thù bọn sản xuất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *