30 Replies to “CHẠY ĐI CHỜ CHI – TẬP 7 FULL | “Lật mặt” kẻ phản bội không ngờ | CDCC #7 | 25/5/2019”

  1. Ai thích coi đi coi lại thì vô playlist này nha : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJSRfYQoW3dkKquP-o6CCKBJAyvuMmv5u

  2. Đuông Dừa said: " Kệ đi,mình chơi góp vui chương trình" cưng ds, xem lại vẫn cười chịu k nổi haha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *