26 Replies to “CHẾT CƯỜI với những thằng NGU nhất thế giới 2017 😭😭😭😭😭😭”

  1. Hahahhahahahahahhahahhhahhahahahahhahahahahhahahahahahahhahahahahahhhahahahhahahahajhahahahahhahahahahahhaahhahahahahhahhhahahahahahahhahahhahahahhahahahhhahahahhahahahhhhjahahahhahahau
    Vở bụng lun vãi lầy :v

  2. Ngu như con chó mà ngu hơn con chó rất nhiều không biết cha mẹ đẻ tuổi mẹ ra là chi mà sao ta công nhận nhiều mà đó ngu mày ngu như chó như vậy Chạy xe thì cứ cầm tỏa ra là đọc hiểu tạo nét là

  3. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *