4 Replies to “Chỉ Có 15 Phút – Chị Em Nên Tập Gì Để Sở Hữu Eo Thon Dáng Xinh – Junie HLV Ryan Long Fitness”

  1. Cho mình hỏi tại sao khi nằm thì mở không thấy nhưng mà khi đứng lên thì mở có nhiều. Mở nó trốn ở đâu nhỉ. Mình hỏi mỡ bụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *