20 Replies to “Chia sẻ nhuộm phục hồi cho tóc hư tổn nặng (Tóc nát) – [Việt Paris]”

  1. Cho mình hỏi nếu như trên mái tóc k yếu lắm mình có thể hoà thuốc nhuộm cùng với thuốc uốn số 1 chải lên tóc để mềm hoá nhẹ sẽ thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *