ThơVN.Net

Thông báo mới

Chiều mưa…thầy dạy!

Có trong tôi những tháng ngày đã mất?
Cố tìm lại bóng hình người xưa,
Nơi bảng cũ phấn bay nhòe ánh mắt,
Thắp trong tim khát vọng một chiều mưa.

Chiều mưa thầy dạy

Thầy vẫn đứng âm thầm và lặng lẽ,
Luôn mạnh mẽ che chở và ủi an,
Trao niềm tin cùng khao khát ngập tràn,
Để hạnh phúc kết nên từng trang vở.

Nhưng giờ đây sao bỗng thấy bơ vơ…
Giữa cuộc đời vốn đầy ngang trái,
Chợt nhớ đến lời thầy xưa nhắc nhở,
Và dặn lòng đứng vững sau cơn mưa.
                                                       –TD–

Thơ Đọc Nhiều