22 Replies to “Chợ chiều ngã tư An Bình | khu công nghiệp trảng bàng Tây Ninh-ken phan”

  1. giờ tan ca bên đông công nhân đi ra thật🤫🤫🤫🤗👍🤝🤝🤝 khu chợ này bán nhiều mặt hàng nên cũng tiện cho người lao động

  2. chợ đông vui qua , giờ tan ka lại đông , chác bán hàng rất tốt , nhớ qua hòa binh , bạn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *