23 Replies to “Chữa hạch bạch huyết”

  1. Bạn ơi cho mình hỏi…bạn uông hach teo hết chưa…và uống tg bao lâu…mình ko dã mà đun nước uống có dc không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *