29 Replies to “[Clash of clan]Cách xếp nhà 7 thủ tốt không lo rớt cúp”

  1. Base này thuộc dạng tốt chứ éo hoàn hảo do
    Ko thủ lavaloonnion(thề thằng nào chơi combo đó là thua base này thì xóa mợ game Đi)
    Tuy nhiên éo base nào hoàn hảo cả :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *