19 Replies to “Có những biện pháp tránh thai nào phù hợp”

  1. Mọi người nên cởi mở và nhìn nhận những bài chia sẻ về kiến thức về sức khỏe tình dục một cách thoải mái nhất vì nó rất hữu ích cho tất cả mọi nguòi .

  2. Những biện pháp tránh thai bạn hướng dẫn rất bổ ích, mình qua kết nối cùng bạn,rất mong nhận hồi âm của bạn.

  3. Sang nhà bạn mình thấy hiểu hơn về y học về sức khỏe, kiến thức cuọic sống rất bổ ích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *